Gestió Empresarial Iggnova

ERP IGGNOVA

Capacitat d'unir i integrar departaments

Aquest software de gestió empresarial (ERP) dirigit a les petites i mitjanes empreses, destaca per la seva funcionalitat, la seva capacitat d’unir i integrar els diferents departaments d’una empresa, adaptant-se a les seves necessitats més exigents, convertint aquesta aplicació en una eina eficaç i funcional que l’ajudarà a donar solució a les necessitats de gestió de la seva empresa.

Iggnova
Modular

Solució Modular

IGGNOVA és una solució modular capaç d’adaptar-se a les necessitats específiques de cadascuna de les empreses.Disposa de les eines més avançades per personalitzar els processos, dissenyar pantalles i generar informes específics, utilitzant com a base de dades MS-SQL Server.

Integració de dades

Aquest ERP aporta la integració de dades, per la seva major seguretat i facilitat d’accés, s’eliminaran les dades i operacions innecessàries o redundants, el que li suposarà una reducció de temps i costos en tots els seus processos de gestió.

Improve

Característiques

Modular

Modular, adaptable i escalable

Pot adaptar-se a cadascuna de les àrees i necessitats de la seva empresa, creixent al mateix ritme que ho faci el seu negoci.

Manteniment

Baix cost de manteniment

La robustesa del programa fa que no necessiti un manteniment exhaustiu aconseguint abaratir costos futurs.

automatització

Procés d'actualització automàtic

Actualització de les seves dades amb processos automatitzats.

Senzillesa

Senzilla utilització i formació

Senzillesa i fàcilitats als seus treballadors, tot i això, farem formació del personal de l'empresa per millorar el seu rendiment i treure el màxim profit de les gestions.

CRM integrat

CRM integrat

Disposar d'un CRM integrat proporciona beneficis i reducció del temps de feina fent que la presa de decisions sigui més intel·ligent.

MS-OFFICE

Connectivitat amb les eines de MS-Office

Possibilitat d'importar i exportar dades a la suite ofimàtica lider per excelència. També existeix la possibilitat de utilitzar el format PDF.

DEPARTAMENTS

El procés de vendes gestiona des de la creació  de clients/contactes, passant pels processos de prevenda, pressupostos, comandes, preparació de comandes al magatzem, albarans, etiquetatge, expedicions, fulles de rutes, factures, comptabilització, gestió de cobrament, comissions, estadístiques, necessitats de reposició o fabricació. Tot això enllaçat i d’una manera fàcil i intuïtiva que facilitarà la seva gestió i reduïrà temps i costos del procés.

Pressupostos

Poder generar propostes de comandes tant a clients com a possibles clients, d’una manera còmoda i senzilla, disposant de tota la informació de tarifes i condicions especials dels clients, control actual d’estocs, situació de risc del client. Poder emetre el pressupost: amb format proposta o amb format factura proforma, escollir la forma d’enviament, per carta o per correu electrònic (e-mail) i amb diferents formats PDF, XML, etc.

Comandes

Les comandes es podran generar des de l’oferta, manualment, via electrònica des de la recepció de les comandes dels equips mòbils PDA, portàtils o recepció en format EDI. Aquestes comandes ofereixen la informació exacta de les quantitats, preus, termini de lliurament, descomptes i condicions de pagament. Disposarem de la informació necessària per, en cas de ser necessari, poder generar comandes de compra o de fabricació, per poder cobrir totes les necessitats de les comandes.

Albarans

Generats a partir de les comandes o manualment. Des del procés d’albarans es pot gestionar el procés d’expedicions, pesatge i etiquetatge, control de les rutes. Genera etiquetes d’enviament i permet l’ús de diferents adreces de lliurament. El procés de preparació gestiona les ubicacions dels productes del magatzem, lots i números de sèrie. Podrem gestionar el procés mitjançant dispositius mòbils amb lectors de codis de barres.

Factures

Generades a partir dels albarans o possibilitat de generar-les manualment, en les factures s’estableixen els processos d’IVA, condicions de pagament, moviments comptables, moviments de cartera. Podrem generar la factura electrònica amb formats estàndard i altres formats XML, PDF, etc. Enviament al destinatari mitjançant correu electrònic, arxiu automàtic de les factures generades per a la gestió documental.

Connexió amb MS-Office

Exportació i importació de dades en els processos de vendes amb Ms-Excel, Ms-Word, etc.

Des d’aquest mòdul es gestiona tot el circuit de compres. Es pot iniciar des d’una sol·licitud de petició interna de compra, sol·licitar una valoració al proveïdor i després de la seva pertinent autorització passar a una ordre de compra, recepció i control de les mercaderies, amb autorització o rebuig total o parcial de l’ingrés de les mercaderies a magatzem, control de factures de proveïdors.

Ofertes

Control de les ofertes realitzades, llistes de preus per proveïdor i admissió de les mateixes, ingrés de sol·licituts de compra des de diferents punts, usuaris, ruptures d’estocs, producció. Processament de les sol·licituts de compra pendents.

Comandes

Les comandes es generen automàticament des de l’oferta o introduïdes manualment en el procés de comandes, control de preus i condicions pactades amb el proveïdor, consultes i llistats situació d’entrega de les comandes.

Albarans

Generats a partir de les comandes o directament en la recepció de la comanda. Es gestiona l’acceptació total o parcial de les mercaderies, el seu pas a magatzem gestionant el control de les ubicacions dels articles, s’introdueixen els números de sèrie, lots i dates de caducitat, actualitzant l’estoc de forma automàtica.

Factures

Control de las factures a partir dels albarans rebuts i gènere acceptat, generació automàtica dels moviments comptables i el seu pas als processos d’IVA, condicions de pagament, moviments de cartera. Arxivar les factures automàticament assignant-se al seu compte en la gestió documental.

Generació d’informes

Podrà consultar i generar informes sobre proveïdors, articles, creuant informació, modificar i sel·leccionar criteris de sel·lecció per realitzar els seus anàlisis, obtenint estadístiques comparatives de consum, de qualitat, podrem exportar-les per ser tractades per Excel o altres generadors d’informes B.I.

Connexió amb MS-Office

Exportació i importació de dades en els processos de compres amb Ms-Excel, Ms-Word, etc.

Des del mòdul de gestió de magatzems es controla tots els aspectes necessaris per la correcta valoració dels inventaris. Traspassos i moviments entre magatzems i ubicacions. Diferents tipus de moviments per mitjà de pistoles lectores de codis de barres.

Característiques

 • Situació de l’estoc real disponible, pendent de rebre i entregar
 • Documentació associada d’entrades, sortides i moviments d’estoc
 • Numeració per codis de Barres
 • Traçabilitat control de partides, números de sèrie, situació caducitats i reserves a clients
 • Inventaris
 • Recomptes

Generació d’informes

Podrà consultar i generar informes sobre la situació dels estocs, creuant informació, modificant i sel·leccionant criteris per la realització d’anàlisis, exportació de dades ser tractades per Excel o altres generadors d’informes.

Connexió amb MS-Office

Exportació i importació de dades de processos de magatzem amb Ms-Excel, Ms-Word, etc.

Control i seguiment dels valors efectius així com dels efectes de cobraments, i pagaments amb proveïdors i deutors. Previsions de cobraments i pagaments per diferents criteris de sel·lecció, reflex de tots els moviments a caixa o bancs.

Característiques

 • Traçabilitat de tots els moviments de cartera
 • Situació de risc clients i bancs
 • Generació de cartes i avisos a clients i deutors
 • Emissió de talons o pagarés amb diferents formats bancaris
 • Previsions de tresoreria
 • Agrupació d’efectes
 • Remeses en suport magnètic o enviament electrònic, normes 19,58 formats CSB
 • Actualització automàtica de riscos
 • Confirming a diferents entitats bancàries

El mòdul de gestió financera de Iggnova permet cobrir les necessitats de comptabilitat general, analítica i pressupostària, ofereix una àmplia gamma d’eines d’anàlisi i de reporting, gestió documental amb impresos associats a diferents comptes, com poden ser factures, rebuts i documents que ens proporciona una visió global i a la vegada específica de l’activitat financera de l’empresa.

Funcionalitats

 • Multiempresa, multiusuari
 • Utilització d’assentaments predefinits
 • Conciliació Bancària
 • Operacions vinculades
 • Gestió documental d’impresos i documents vinculats amb els comptes comptables
 • Liquidació automàtica d’impostos
 • Consolidació d’empreses
 • Assentaments automàtics procedents de cartera, facturació, immobilitzat
 • Control pressupostari
 • Tancaments i apertures exercicis comptables
 • Immobilitzat i amortitzacions
 • Ratis
 • Centres de cost Cartera d’efectes, gestió de cobraments i pagaments
 • Importació i integració de dades en diferents formats XML, Ms-Excel, PDF
 • Gestió dels comptes anuals, realització balanços, quadre de finançament, presentació per el Registre Mercantil amb diferents formats

CRM Màrqueting

Aquest mòdul de màrqueting està orientat al seguiment i creació d’accions per la generació de demanda. Permet definir tipus de campanyes de màrqueting, realitzar i crear enviaments de mailings, tant a clients com a potencials clients, crear activitats diferents dintre d’una campanya, com poden ser enquestes, accions de telemàrqueting, realitzar enviaments massius de correus electrònics.

Funcionalitats 

 • Identificació de campanyes, visió de totes les activitats, duració, dades generals de la campanya, segments als quals va dirigida, clients, clients potencials
 • Diversos tipus de suport de comunicació: correu electrònic (e-mailing), telemàrqueting, mailings
 • Anàlisi i gestió de les accions realitzades
 • Enviament de dades per la seva avaluació i generació d’informes a eines d’ofimàtica (MS-Office)

Recursos Humans

Aquest mòdul ofereix la possibilitat d’avaluació, control presència, formació i rendiment del personal de l’empresa. Mitjançant aquest mòdul podrà visualitzar i tenir la informació necessària de les dades dels seus empleats, gestionar les seves relacions laborals, contractes i disponibilitat dels seus recursos.

Característiques

 • Fitxa personal
 • Llocs de treball, funcions
 • Recursos
 • Formació (cursos, plans de formació, calendari de formació)
 • Control presència
 • Gestió d’absències
 • Informes de gestió laboral

Contacti amb nosaltres