Laboralyx

Laboralyx

Control D'horari

Laboralyx és una aplicació intuitiva i pràctica amb la qual els treballadors podran realitzar fitxatges de control de presencia des de qualsevol dispositiu. 

Les empreses podran assolir el compliment de la llei de control horari generant informes legals.

clock

Control horari

Els empleats podran validar la seva jornada laboral d’una manera sencilla.

admin

Administració

Amb el panell administratiu, l’encarregat de RRHH podrà gestionar els seus treballadors d’una manera fàcil i intuitiva.

gestion_Documental

Gestió documental

El treballador disposarà d’un historial de documents laborals en format digital.

hollidays

Vacances

Gestió de vacances o ausències amb un calendari intuitiu.

VACANCES

Els treballadors podran gestionar les seves vacances des d’un calendari interactiu amb el qual realitzaran les peticions de dies de vacances.

Posteriorment l’encarregat administrarà les peticions.

Prova-ho gratis