Castellano | Català
Infogestió Girona

 

Tel. +34 972 40 60 70 | Fax +34 972 23 01 58

C/Salt 19, 1 local G - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 GIRONA

Empresa Serveis Solucions Contacte

Iggnova ERP

Compres…

Des d'aquest mòdul es gestiona tot el circuit de compres. Es pot iniciar des d'una sol·licitud de petició interna de compra, sol·licitar una valoració al proveïdor i després de la seva pertinent autorització passar a una ordre de compra, recepció i control de les mercaderies, amb autorització o rebuig total o parcial de l'ingrés de les mercaderies a magatzem, control de factures de proveïdors.

Ofertes

Control de les ofertes realitzades, llistes de preus per proveïdor i admissió de les mateixes, ingrés de sol·licituts de compra des de diferents punts, usuaris, ruptures d'estocs, producció. Processament de les sol·licituts de compra pendents.

Información

Comandes

Les comandes es generen automàticament des de l'oferta o introduïdes manualment en el procés de comandes, control de preus i condicions pactades amb el proveïdor, consultes i llistats situació d'entrega de les comandes.

Albarans

Generats a partir de les comandes o directament en la recepció de la comanda. Es gestiona l'acceptació total o parcial de les mercaderies, el seu pas a magatzem gestionant el control de les ubicacions dels articles, s'introdueixen els números de sèrie, lots i dates de caducitat, actualitzant l'estoc de forma automàtica.

Factures

Control de las factures a partir dels albarans rebuts i gènere acceptat, generació automàtica dels moviments comptables i el seu pas als processos d'IVA, condicions de pagament, moviments de cartera. Arxivar les factures automàticament assignant-se al seu compte en la gestió documental.

iggnova

Generació d'informes

Podrà consultar i generar informes sobre proveïdors, articles, creuant informació, modificar i sel·leccionar criteris de sel·lecció per realitzar els seus anàlisis, obtenint estadístiques comparatives de consum, de qualitat, podrem exportar-les per ser tractades per Excel o altres generadors d'informes B.I.

Connexió amb MS-Office

Exportació i importació de dades en els processos de compres amb Ms-Excel, Ms-Word, etc.

© Copyright 2011 Infogestió Girona. Tots els drets reservats |  Política de privacitat